• พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2023)

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2023)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลป…

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ TikTok ประจำเดือนมีนาคม ในหัวข้อ “มีวินัย”

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะดิจิทัล การสร้าง Application โดย Appsheet

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัค…

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เนื่องในวันครู พ.ศ. 2566

  16 มกราคม วันครู คำขวัญ…

14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ | National Children’s Day

14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ Nati…

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สม…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด “สื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ Active Learning”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนครูผู้ส…

โรงเรียนประชาศึกษา ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง “ครูผู้สอน”

โรงเรียนประชาศึกษา ประกาศรับสม…