SPMAY NWES

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Admin

31 ตุลาคม 2566

Image

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม : (ไฟล์ประกาศ)

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : spm@spmay.go.th