SPMAY NWES

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Admin

7 มีนาคม 2567

Image

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2667 รายละเอียดเพิ่มเติม : (ไฟล์ประกาศ)

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : spm@spmay.go.th